Kwaliteit

Integriteit en betrouwbaarheid vinden wij vanzelfsprekend voor een dienstverlener in deze branche. We registreren onze activiteiten en gaan zorgvuldig om met gegevens van klanten. We zijn dan ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Bij bewindvoering leggen we jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Onze jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een accountant.