Curatele bewind

Wat is curatele?

Curatele is een maatregel voor mensen die niet, niet helemaal of slecht voor zichzelf kunnen zorgen. Dit kan zijn persoonlijk, maar ook financieel. U kunt daarbij denken aan verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiƫnten of mensen die verslaafd zijn. De maatregel is vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken.

Wie kan curatele aanvragen?

Curatele moet officieel aangevraagd worden. Dit is zo in de wet geregeld. Maar wie kan er nu curatele aanvragen?

Wie kan er curatele aanvragen

  • De betrokkene zelf;
  • De partner van de betrokkene;
  • De familie van de betrokkene tot in de vierde graad (enkel de bloedverwanten), dus ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten.
  • De voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat;

De officier van justitie (alleen in de gevallen dat niemand het wil of het kan aanvragen).

Hoe gaat het aanvragen van curatele in zijn werk?

Een aanvraag tot curatele kan enkel ingediend worden bij de kantonrechter in de gemeente waar de betrokkene woont. Voor het aanvragen van curatele is geen advocaat nodig. Budget Solutions kan u of uw naasten helpen bij het indienen van deze aanvraag.

Zodra het verzoek ingediend is bij de rechtbank, komt er altijd een zitting. Tijdens deze zitting vraagt de rechter naar uw mening danwel die van de betrokkenen Familieleden kunnen een schriftelijk verzoek indienen en hoeven niet aanwezig te zijn bij de zitting. Als de betrokkene door omstandigheden niet op de zitting kan verschijnen, kan de rechter beslissen om naar de instelling gaan, waar hij verblijft. Enkel wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan, kan de maatregel in werking treden.

Wat zijn de gevolgen van curatele?

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij heeft dan toestemming van de curator nodig voor alle rechtshandelingen, bijvoorbeeld:

  • iets kopen of huren;
  • een testament laten maken;
  • een samenlevingscontract aangaan;
  • persoonlijke verzorging.

Indien Budget Solutions uw curator is, dan zullen wij u zoveel mogelijk betrekken bij de beslissingen. Dit zodat u ook exact weet wat er en wanneer er wat gebeurt.

Alleen als de person niet wilsbekwaam is, dus wilsonbekwam, zal de beslissing (altijd ten gunste van uw welzijn) door ons gemaakt worden. Als het gaat om een medisch onderzoek of behandeling, beslist de behandelend arts.

Hoe zit het met het kiesrecht tijdens de curatele?

Iedere Nederlander boven de 18 heeft kiesrecht, ook personen die onder curatele zijn gesteld wegens ‘wilsonbekwaamheid’ mogen stemmen.