Voor bedrijven

Verantwoordelijkheid voor elkaar

Veel mensen met financiële problemen proberen zelf alles om hun situatie op te lossen. Het gebeurt maar zelden dat iemand zelf tijdig hulp inroept. Daarom nemen werkgevers, (zorg)instellingen en andere organisaties steeds vaker hun verantwoordelijkheid.

Zorg voor elkaar is immers ook een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maak het bespreekbaar

Veel medewerkers zullen niet direct hun werkgever vertellen over hun financiële problemen. Het is daarom belangrijk dat u duidelijk maakt dat u uw medewerkers met financiële problemen duurzaam wilt helpen. Maak hierbij gebruik van uw personeels- en relatiemanagers.

Let op de signalen

Het is belangrijk dat u vroegtijdig herkent wie binnen uw organisatie zorg en steun nodig heeft. Daarom zetten we een aantal signalen voor u op een rijtje:

  • De persoon leent vaak van collega’s of van anderen.
  • De persoon heeft last van stress en/of relatieproblemen.
  • De persoon heeft meerdere banen.
  • Uw organisatie wordt bezocht door een deurwaarder.
  • De persoon werkt uit eigen initiatief veel over.
  • De persoon vraagt om uitbetaling van voorschotten.
  • De persoon vraagt om verruiming van de secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • De persoon vraagt om uitbetaling van vakantieuren en/of verlofuren.

Let op: de hierboven genoemde voorbeelden zijn slechts handvatten. Oordeel niet te snel, maar wacht ook niet tot het te laat is.

Onderneem actief stappen

Merkt u aan iemand dat hij/zij zich in een uitzichtloze financiële situatie kan bevinden? Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met deze persoon. Alleen door open te communiceren over de mogelijke financiële problemen van een persoon krijgt u duidelijkheid.

Ga het gesprek aan

Benader de bewuste persoon op een tactische en omzichtige wijze: de meeste mensen willen immers niet laten weten dat ze last hebben van financiële problemen. Bovendien is voor een persoonlijk gesprek een vertrouwensband en open houding nodig. Kijk daarom kritisch naar uzelf en naar uw personeelsleden: wie kan het beste een gesprek voeren?

Bespreek uw bevindingen en vraag of uw vermoedens kloppen. Vraag of de persoon het probleem zelf herkent en erkent en of hij/zij openstaat voor begeleiding.

Erkent de persoon de problemen en wil hij/zij actief op zoek naar een oplossing? Schakel dan de professionele hulp van Budget Solutions in.

Professionele financiële hulpverlening

Budget Solutions is gespecialiseerd in het begeleiden van personen in een uitzichtloze financiële situatie. Wij hebben ruime ervaring in het vinden van oplossingen voor financiële problemen.

Ontzorging door Budget Solutions

Nadat u Budget Solutions hebt ingeschakeld, overleggen we samen met u de situatie én mogelijke oplossingen voor de betrokkene. Daarna maken we duidelijke afspraken

over de taakverdeling, de tijdsduur en het traject. Met uw instemming nemen we direct de leiding, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken terwijl wij zorgen voor een snelle oplossing van de situatie.