Voor woningbouwbedrijven

Veel mensen met financiële problemen proberen zelf alles om hun situatie op te lossen. Het gebeurt maar zelden dat iemand zelf tijdig hulp inroept. Daarom nemen woningbouwverenigingen vaker hun verantwoordelijkheid.

Zorg voor elkaar is immers ook een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het tijdig inschakelen van een budgetcoach van Budget Solutions voorkomt een woninguitzetting voor de bewoner, maar voorkomt ook dat u onnodig risico loopt en bovendien dat uw kosten bespaart!

Maak het bespreekbaar

Uw huurder zal u zeker niet direct vertellen over zijn/haar financiële problemen, zij zijn immers bang om het huis uit gezet te worden. Het is daarom belangrijk dat u duidelijk maakt aan uw huurders dat u openstaat om hen te helpen bij hun financiële problemen en dat u ze duurzaam wilt helpen. Maak hierbij gebruik van uw coördinatoren.

Let op de signalen

Het is belangrijk dat u vroegtijdig herkent en inziet dat uw huuurder mogelijkerwijs zorgen en financiele zorg nodig heeft. Daarom zetten we een aantal signalen voor u op een rijtje:

  • De huurder betaald niet of nooit op tijd
  • De huurder geeft aan de rekening niet ontvangen te hebben.
  • Er komen met enige regelmaat klachten tot overlast
  • De bewoner wordt bezocht door een deurwaarder;
  • De bewoner vraagt om uitstel van betaling
  • De bewoner wordt afgesloten van gas-, water en licht.

Let op: de hierboven genoemde voorbeelden zijn slechts handvatten. Oordeel niet te snel, maar wacht ook niet tot het te laat is.

Onderneem actief stappen

Merkt u aan een huurder dat hij/zij zich in een uitzichtloze financiële situatie kan bevinden? Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met deze huurder. Alleen door open te communiceren over de mogelijke financiële problemen van een persoon krijgt u duidelijkheid.

Ga altijd het gesprek aan

Benader de bewuste huurder op een tactische en omzichtige wijze. U kunt dit simple doen door een flyer in de bus te stoppen. Ga een persoonlijk gesprek aan en creeer een vertrouwensband, hiervoor is een open houding noodzakelijk. Kijk daarom kritisch naar uzelf en naar uw collega’s: wie kan het beste een gesprek voeren?

Bespreek uw bevindingen met de huurder en vraag of uw vermoedens kloppen. Vraag of de persoon het probleem zelf herkent en erkent en of hij/zij openstaat voor begeleiding.

Erkent de persoon de problemen en wil hij/zij actief op zoek naar een oplossing? Schakel dan de professionele hulp van Budget Solutions in.

Professionele financiële hulpverlening

Budget Solutions is gespecialiseerd in het begeleiden van personen in een uitzichtloze financiële situatie. Wij hebben ruime ervaring in het vinden van oplossingen voor financiële problemen.

Ontzorging door Budget Solutions

Nadat u Budget Solutions hebt ingeschakeld, overleggen we samen met u de situatie én mogelijke oplossingen voor de betrokkene. Daarna maken we duidelijke afspraken over de taakverdeling, de tijdsduur en het traject. Met uw instemming nemen we direct de leiding, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken terwijl wij zorgen voor een snelle oplossing van de situatie.