Contact

Budget Solutions BV

Stuttgartstraat 34 -36
3047 AS Rotterdam

Telefoon : 010 303 22 00
Fax : 084 221 76 61

Email : info@budget-solutions.nl
Website : www.budget-solutions.nl

Bereikbaarheid Budget Solutions BV

Telefonisch: 010-3032200

Maandag t/m donderdag  van 09:00u – 11:00u  krijgt u de receptioniste van Budget Solutions BV aan de telefoon. Na 11:00u `s middags wordt u doorgeschakeld en kunt u een voicemail bericht inspreken.

Dienstdoende medewerker zal het bericht uitluisteren en op basis van het verzoek eventuele verdere acties ondernemen. Regulier zullen we proberen uw vraag binnen 48 uur te beantwoorden. Indien dit niet mogelijk is zal u daar tijdig over worden geinformeerd.

Bij optie 1 [Bewindvoering & Budgetbeheer] :

De dienstdoende medewerker zal het bericht uitluisteren en op basis van het verzoek eventuele verdere acties ondernemen. Regulier zullen we proberen uw vraag binnen 48 uur te beantwoorden. Indien dit niet mogelijk is zal u daar tijdig over worden geïnformeerd.

Bij optie 2 [Mentorschap & Curatele]:

De Mentor en de achterwacht zal dit bericht in zijn mailbox ontvangen. Het kantoor is 24 uur telefonisch bereikbaar en de achterwacht van de Mentor is dhr. Ger Mies.

Indien er sprake is van Curatele of Mentorschap zal aan u ook persoonlijk het 06 nummer van de Mentor kenbaar worden gemaakt. Ook uw persoonlijk begeleider, indien van toepassing, zal hierover worden geïnformeerd. De mentor cq achterwacht  is voor noodgevallen 24/7 bereikbaar.

Mail:

Per mail altijd bereikbaar. We streven er naar om uw vragen binnen 48 uur te beantwoorden.
Mail: budgetbeheer@budget-solutions.nl

Aanvragen van extra (leef)geld

Uw aanvraag voor extra (leef)geld dient u minimaal 24 uur van te voren bij uw budget consulent / bewindvoerder te hebben aangevraagd. Dit mag telefonisch maar onze voorkeur gaat uw via mail. Uw budget Consulent zal uw aanvraag beoordelen en u antwoord geven of het mogelijk is of niet.
Aanvragen op de dag zelf worden dan ook niet meer uitgevoerd. Let op aanvragen voor extra (leef)geld die op vrijdag worden ingediend zullen, na akkoord, worden uitgevoerd op maandag. Indien u geld wenst voor het weekend is het raadzaam dat u dit verzoek uiterlijk op donderdag indient.

Contact formulier

 

Spam beveiliging